Foto izlet, industrijska zona Melje

18.9.2020 – Fotografije: Igor Unuk


Dnevi zaganjanja EKO 8 , Umetnostna galerija Maribor, 16.–26. september 2020

Nekdanja tovarna MTT, Maribor/Melje, Slovenija

Umetnostna galerija Maribor v nekdanji tovarni MTT v Melju napoveduje ponovni zagon Mednarodnega trienala umetnost in okolje, ki bo svoja vrata odprl pomladi 2021. EKO trienale, posvečen sodobni umetnosti in okolju, bo raziskoval presečišča med aktualnimi družbeno-ekonomskimi izzivi, okoljevarstvenimi politikami in postkolonialno globalizacijo. V sozvočju z naraščajočim zavedanjem, da je stanje okolja odvisno od niza vzajemno povezanih sistemov, vključno z ekološkimi politikami, razvojem tehnologij, socialnimi praksami, gospodarstvom itd., trienale povezuje naravne in družbene ekosisteme in briše meje med nasprotji – narava/kultura, individualno/skupno, nacionalno/mednarodno, globalno/lokalno. Več …