Industrijski Maribor

20.6.2020 – Prijava projekta na razpisu Centra za kreativnost


Ekipa projekta –  Barbara Izlakar, Ivana Unuk in Igor Unuk, je pripravila obsežno ( 62 strani z vsemi prilogami ) prijavo na projektni razpis Centra za Kreativnost in uspešno pravočasno oddala vlogo za sodelovanje na projektnem razpisu.